Ładowanie..

YouTube Youtube
793 797 767 Telephone

Kompleksowa mikoryzacja truskawek. Mikoryza truskawek w pigułce

Truskawki na mecie i starcie

Zbiory owoców na plantacjach truskawek dobiegają końca, trwają zbiory najpóźniejszej z polowych odmian – Malwiny. Konsumenci skierują swoją uwagę na inne owoce jagodowe; borówki czy maliny. Producenci natomiast rozpoczną prace pielęgnacyjne mające na celu jak najlepsze przygotowanie roślin truskawek do plonowania w przyszłym sezonie oraz prace związane z przygotowaniem sadzonek i zakładaniem nowych plantacji.

Nowe nasadzenia truskawek

Przygotowanie plantacji na następny sezon

Jeżeli chcemy, żeby w kolejnym roku nasza plantacja truskawek wyróżniała się wysokiej jakości plonami, należy zadbać o nią jeszcze w tym sezonie. Kiedy już wykosiliśmy liście, świetnym krokiem w tym kierunku jest skupienie się na odbudowie nowej, bujnej, a przy tym intensywnie zielonej biomasy. To właśnie od tego będzie zależeć wiązanie pąków kwiatowych na przyszły sezon. W momencie, gdy po skoszonych liściach plantacja zaczyna odbudowę nowych liści, warto wykonać oprysk mieszaniną 2 l/ha BLACKJAK razem z 1,5 l/ha Terra-Sorb Complex. Zabieg ten należy powtórzyć po 14 dniach. Wybór tej mieszaniny zapewnia prawidłowe wiązanie pąków kwiatowych na przyszły sezon. Takie połączenie unikatowej technologii mikronizowanego loenardytu z BLACKJAK z L – aminokwasami pochodzenia roślinnego i mikroelementami zawartymi w Terra-Sorb Complex znacznie wspiera regenerację części nadziemnej i systemu korzeniowego roślin. W tym momencie możemy także rozpocząć mikoryzację systemu korzeniowego za pomocą preparatu – MycoTech BIO w dawce 4 l/ha poprzez fertygację. Zastosowanie mikoryzy w tym momencie pozwoli roślinom efektywniej wykorzystać wodę i składniki pokarmowe z gleby. Szczepionka mikoryzowa przyczyni się do silnej rozbudowy systemu korzeniowego roślin, wpłynie na liczbę zawiązanych kwiatostanów. Jeżeli w okresie odrastani liści na plantacji prognozy pogody będą zapowiadać małą ilości opadów, suszę, wysokie temperatury lub silną operację słoneczną warto wspomóc rośliny truskawek stymulatorem odporności na wymienione czynniki atmosferyczne – preparatem NURSPRAY HC. Preparat stosujemy w dawce 200 ml/ha, przed nastaniem warunków stresowych. Z naszych obserwacji wynika, że zastosowanie NURSPRAY HC sprzyja budowie biomasy liści i wiązaniu pąków kwiatowych na kolejny sezon nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.

Przygotowywanie sadzonek we własnym zakresie

Jeżeli planujemy produkcję sadzonek we własnym zakresie, na tym właśnie etapie produkcji, możemy już zadbać o silne i efektywne zmikoryzowanie roślin. Zmikoryzowane sadzonki lepiej się przyjmują, szybciej rozpoczynają wzrost, szybciej budują masę liści i wiążą więcej pąków kwiatostanowych. Z naszych obserwacji wynika, że zastosowanie mikoryzy, w postaci MycoTech BIO już na etapie sadzonkowania skutkowało zawiązaniem do 2 kwiatostanów na roślinie więcej niż u roślin kontrolnych. Jak zastosować MycoTech BIO przy własnej produkcji sadzonek? Preparat stosujemy przez podlewanie multiplatów lub doniczek po posadzeniu sadzonek do podłoża. Dawka MycoTech BIO to 7,5 ml w 1 do 1,5 l wody, na jedną tacę multiplatu o 54 otworach. W tym przypadku mikoryzacja systemu korzeniowego będzie przebiegać już na etapie ukorzeniania się sadzonek i wysadzimy już zmikoryzowane sadzonki.

Mikoryzowanie zakupionych sadzonek

Zakupione w szkółkach sadzonki truskawek można mikoryzować tuż przed sadzeniem ich na plantację. Jeżeli zakupiliśmy sadzonki doniczkowane to Mycotech BIO możemy zastosować poprzez:

  • podlewanie tac multiplatów/doniczek
  • zamaczanie tac multiplatów/doniczek
  • zamaczanie wyjętych z doniczek/multiplatów sadzonek

W wymienionych przypadkach stosujemy ciecz roboczą przygotowaną z 500 ml MycoTech BIO w 100 l wody. Tak przygotowanym roztworem podlewamy dokładnie multiplaty lub zamaczamy w nim multiplaty/doniczki do pełnego wysycenia roztworem substratu. Następnie, sadzimy rośliny na plantacji. W opisanym przypadku mikoryzacja systemu korzeniowego nastąpi niestety już po posadzeniu roślin na plantacji.

Jeżeli zakupiliśmy sadzonki zielone lub sadzonki frigo, możemy zamoczyć ich system korzeniowy na 20 minut do półgodziny w roztworze 500 ml MycoTech BIO w 100 l wody. Jeżeli zostanie nam cieczy roboczej, możemy przeznaczyć ją do podlewania wysadzonych już roślin lub podlać kwiaty czy warzywa w ogródku.

Wsparcie posadzonych już roślin

Po posadzeniu i przyjęciu się sadzonek warto kontynuować zabiegi mikoryzacji systemu korzeniowego, szczególnie, jeśli na danej plantacji rozpoczynamy naszą przygodę z mikoryzą. Po przyjęciu się roślin warto zastosować przez podlewanie/fertygację MycoTech BIO w dawce 4 l/ha. Zabieg ten uzupełni pulę propagul grzybów mikoryzowych w glebie i wpłynie na jeszcze większy stopień zmikoryzowania systemu korzeniowego. Tak zastosowana mikoryza w postaci MycoTech BIO dodatkowo rozprzestrzeniając się w glebie dodatkowo będzie pływać na fizyko-chemiczne właściwości gleby oraz strukturę gleby. Jeżeli po posadzeniu i przyjęciu się rozsady będą panowały niesprzyjające wzrostowi roślin warunki atmosferyczne, rośliny truskawek możemy wesprzeć wspomnianymi wyżej rozwiązaniami: BLACKJAK w mieszaninie w Terra-Sorb Complex i NURPRAY HC.