Ładowanie..

YouTube Youtube
793 797 767 Telephone

Poprawa produktywności truskawki w okresie owocowania.

Komunikat XXI z dnia 02.07.2015

 

Poprawa produktywności roślin w okresie owocowania

 

Na plantacjach pozbawionych możliwości regularnego uzupełniania składników pokarmowych poprzez fertygację, mogą pojawić się objawy okresowego ogłodzenia roślin (fot. 1). Zjawisko to obserwuje się na najstarszych liściach i jest sygnałem świadczącym o wykorzystaniu zapasu składników pokarmowych znajdujących się w roślinie (najczęściej azotu, potasu i magnezu) na rozwój masy owoców. 

szara plesn truskawek

Fot. 1. Objawy ogłodzenia roślin na najstarszych liściach.

W takich sytuacjach zalecane jest wykonanie dokarmiania pozakorzeniowego w wybranej konfiguracji (w zależności od zaobserwowanych potrzeb):

– mocznik (4-5 kg/ 1000 litr wody) + OSD potas (3 kg/1000 litr wody),

– mocznik (4-5 kg/ 1000 litr wody) + Mikrokomplex (7 kg/1000 litr wody).

   

Na plantacjach wyposażonych w system fertygacji, składniki pokarmowe można uzupełnić podczas podlewania, dozując nawozy wraz z wodą. Rodzaj i dawki nawozów stosowane w postaci fertygacji należy dopasować do zasobności gleby oraz wymagań pokarmowych posiadanej odmiany. Standardowa pożywka do fertygacji w okresie zbiorów powinna być oparta na nawozach o obniżonej zawartości azotu i podwyższonej potasu (np. Kristaon pomarańczowy).

Na plantacjach o niskiej zawartości magnezu w glebie do pożywki należy wprowadzić dodatkowo siarczan magnezu (16% MgO) lub Mikrokomplex, co zoptymalizuje proporcję K:Mg w roztworze.

Przykładowy zestaw nawozów do fertygacji w okresie intensywnych zbiorów na tydzień:

– Kristalon pomarańczowy 20-25 kg na ha + 7 kg na ha siarczanu magnezu (16% MgO).

 

Nawozy należy stosować w koncentracji od 0,5 do 1,5 kg na 1000 litr wody w zależności od aktualnej wilgotności gleby oraz stosowanej dawki polewowej.

Fertygację o minimalnej zalecanej koncentracji nawozów stosuje się na glebę o niskiej wilgotności oraz w okresach wysokich temperatur. Gdy istnieje konieczność zastosowania fertygacji na glebę wilgotną nawozy dozuje się w najwyższej zalecanej koncentracji, aby nie zalać systemu korzeniowego nadmiarem dostarczanej wody. Jeżeli gleba na plantacji jest zbytnio przesuszona przed zastosowaniem fertygacji należy ją zwilżyć do głębokości ok. 10 cm dozując samą wodę. W takiej sytuacji po zakończeniu cyklu fertygacji instalację należy przepłukać wodą w takiej ilości, aby usprawnić przemieszczenie składników w obręb ryzosfery.

Na glebach o niskiej zawartości wapnia do programu fertygacji należy włączyć naprzemiennie również saletrę wapniową Calcinit (10-20 kg na ha tygodniowo), co pozwoli utrzymać optymalną dostępność tego składnika dla roślin.

W układach jednodozownikowych, saletrę wapniową należy stosować oddzielnie, na przemian z nawozami zawierającymi siarczany i fosforany. Każdorazowo po zastosowaniu Calcinitu, instalację należy przepłukać wodą, co uchroni kapilary przed czopowaniem w wyniku wytrącania się nierozpuszczalnych siarczanów wapnia. 

 

Na wielu plantacjach obserwuje się również uszkodzenie systemu korzeniowego roślin. Powodem takiego zjawiska mogą być niewłaściwe warunki termiczno-wilgotnościowe w glebie (zimna gleba, zalanie sytemu korzeniowego przez bezzasadne podlewanie), nadmierne nawożenie lub niewłaściwie zastosowany herbicyd. W takiej sytuacji należy zastosować zabiegi aktywujące ryzosferę i ułatwiające regenerację systemu korzeniowego np:

– TerraSorb Radicular w dawce 10-15 litr na ha (wraz z nawadnianiem),

– preparat mikrobiologiczny Efektywne Mikroorganizmy w pełnej zalecanej dawce (wraz z nawadnianiem).

 

Reakcja na niekorzystne warunki pogodowe

Niekorzystne warunki pogodowe panujące w bieżącym sezonie wegetacyjnym, charakteryzujące się wyjątkowo dużymi różnicami temperatury między dniem i nocą, mogą powodować nietypowe wybarwienie owoców (fot. 2). Zjawisko to występuje ze szczególnym nasileniem w warunkach okresowego niedoboru wilgoci oraz za niskiej zawartości wapnia i potasu w glebie.

szara pleśń na truskawkach

Fot. 2. Nietypowe wybarwienie owoców spowodowane niekorzystnymi warunkami termiczno-wilgotnościowymi.

W takiej sytuacji do wykonywanych zabiegów agrotechnicznych należy wkomponować dokarmianie pozakorzeniowe jednym z preparatów zawierających fosforyn potasu, na przykład:

 

– Phos 60 (1,5 litra na ha) + mocznik 0,2% (2 kg na 1000 litr wody).

Preparaty fosforynowe są uznawane za wysoce efektywne w indukowaniu odporności na czynniki stresowe, w tym na stres termiczny i wodny. Zabiegi preparatami zawierającymi fosforyny należy wykonywać nie częściej niż co 7-10 dni. Dodatek mocznika poprawia efektywność zabiegu jak i zwiększa odporność roślin na czynniki stresowe.

 

Poprawa odporności roślin na wysokie temperatury

Prognozy pogody na najbliższe dni zapowiadają nadejście fali upałów z temperaturą przekraczająca w niektórych rejonach nawet 30ºC. Aby zwiększyć odporność roślin na tak wysokie temperatury a jednocześnie poprawić funkcjonowanie transpiracji należy pamiętać o dokarmianiu roślin krzemem oraz odpowiednim odżywieniu potasem.

Krzem jest pierwiastkiem wzmacniającym rośliny mechanicznie oraz uodparniającym na wszystkie czynniki stresowe, w tym gwałtowane zmiany temperatury. Zabieg krzemem korzystnie wpływa również na poprawę parametrów mechanicznych owoców oraz zwiększa odporność roślin na choroby, co w przypadku truskawki ma szczególne znaczenie w kontekście ochrony roślin przed szarą pleśnią i mączniakiem.

Proponowane nawozy krzemowe to:

– Optysil 0,5 litra na ha

Potas – pierwiastek zwiększający turgor komórek i regulujący transpirację. Pierwiastek ten pozakorzeniowo wnosi się najczęściej wraz z innymi składnikami pokarmowymi np. przy użyciu Kristalonu pomarańczowego lub:

-OSD potas 3 kg na ha.

Na plantacjach charakteryzujących się niską zawartością potasu w glebie, na których istnieje ryzyko słabszego odżywienia roślin tym składnikiem, można zastosować zabieg nawozem:

AminoQuelant K low pH  (2 l na ha). Potas jest głównym pierwiastkiem odpowiadającym za prawidłowy przebieg transpiracji a jego niedobór może powodować poważne zakłócenia tego procesu. Nadmierna transpiracja w okresie zapowiadanych upałów może zachwiać prawidłową gospodarkę wodną roślin, a w skrajnych przypadkach nawet powodować więdnięcie roślin. Proponowany zabieg nawozem AminoQuelant K low pH  (2 l na ha) można powtórzyć jednak nie częściej niż co 7-10 dni.

Poprawa odporności mechanicznej owoców

W trakcie zbiorów należy regularnie stosować zabiegi wzmacniające twardość i jędrność owoców. Zmniejszy to podatność owoców na uszkodzenia mechaniczne oraz słoneczne (fot. 3).

szara pleśń truskawki opryski

Fot. 3. Owoce z widocznymi uszkodzeniami słonecznymi.

Pierwiastkami decydującymi w głównej mierze o wytrzymałości mechanicznej owoców, są wspomniane wcześniej krzem i potas oraz wapń.

Wapń– pierwiastek łączy struktury ligninowe w ścianie komórkowej dzięki czemu ściana komórkowa jest twardsza, bardziej elastyczna oraz odporniejsza na przenikanie patogenów do wnętrza komórki. Aby uzupełnić ten pierwiastek w owocach można stosować dokarmianie pozakorzeniowe nawozami

 – AminoQuelant Ca (2l/ha).

Do cieczy roboczej zawierającej wapń nie można dodawać żadnych nawozów zawierających siarczany ani fosforany gdyż mogą powstawać nierozpuszczalne związki czopujące dysze opryskiwacza.

 

dr hab. Zbigniew Jarosz

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Masz więcej pytań? Zadzwoń do konsultanta:

Najnowsze artykuły

Te artykuły cię zainteresują. Wybierz i kliknij, aby wiedzieć więcej.

Kompleksowa mikoryzacja truskawek. Mikoryza truskawek w pigułce

Truskawki na mecie i starcie Zbiory owoców na plantacjach truskawek...

Ordzawienia na korzeniach pietruszki

Ordzawienia występujące na korzeniach pietruszki to prawdziwe utrapienia plantatorów. Korzenie...

Warzywa ciepłolubne – wsparcie na starcie: SLICK, MycoTech BIO i NURSPRAY HC

Mamy początek maja, większość plantatorów papryki i bakłażanów, ogórków czy...

Jak wspomóc regenerację roślin po przymrozkach?

Niestety, po praktycznie dwóch i pół miesiąca niespotykanie ciepłej, a...

Jak przygotować rośliny na stresy: suszy, przegrzania, nadmiernego promieniowania

Stres wodny rozumiany jest jako niedobór wody w tkankach roślin....

Korzyści wynikające z mikoryzy

Rozbudowany system korzeniowy Wpływ mikoryzy na zaopatrzenie roślin w wodę...

Woda to życie – część 4. Jak zwiększyć wykorzystanie wody przez rośliny za pomocą mikoryzy?

Prowadząc produkcję rolniczą czy ogrodniczą gospodarujemy na skalę naszego gospodarstwa...

Woda to życie. Część 3. Jak oszczędzać wodę przeznaczoną do nawadniania? (SLICK)

Poprzedni materiał poświęciliśmy zjawisku retencji – zatrzymywania wody w glebie....

Woda to życie. Część 2. Retencja wody w glebie i pobieranie z gleby przez rośliny. (BLACKJAK)

Niestety, nie cała woda, która znajduje się w glebie jest...

Wsparcie dla rozsady papryki – Blackjak, Polyversum WP i Slick

W największym zagłębiu paprykowym zaczęły się siewy na wczesne nasadzenia...

Woda to życie. Część 1

Niezależnie od rozwoju techniki, postępu w agrotechnice, postępu biologicznego, uprawianych...

Najważniejsze zabiegi na koniec sezonu zbioru jabłek

Nieuchronnie zbliża się koniec sezonu. Aktualnie większość odmian jabłoni jest...

Ochrona pozbiorcza selera korzeniowego bez dodatkowych pozostałości środków ochrony roślin

Powoli zbliżają się zbiory selera korzeniowego do przechowywania. Dotychczasowy przebieg...

Jak zwykły chlorek wapnia może stać się wielofunkcyjnym nawozem dolistnym?

Aktualnie trwają zbiory Gali, zaraz Golden, Prince i Sampion, później...

Ochrona przedzbiorcza gruszki oraz ochrona pozbiorcza gruszki i jabłka bez pozostałości środków ochrony roślin

W ostatnich latach w Polsce przybywa profesjonalnych sadów gruszowych. Mimo...

Wydłużenie okna zbioru gruszek

W ostatnich latach w Polsce przybywa profesjonalnych sadów gruszowych. Mimo...

Skuteczna uprawa śliwek podczas sezonu

Na przełomie sierpnia i września, śliwki stają się szczególnie popularnym...

Jak skutecznie zabezpieczyć róże brokułów przed zakwitaniem?

Aktualnie trwająca fala upałów oraz prognozowana pogoda do końca sierpnia,...

Zadbaj o truskawki po zbiorach

Ostatnie miesiące nie pozwalają plantatorom truskawek nawet na chwilę wytchnienia....

Brokuły i kalafiory wysokiej jakości

Brokuły i kalafiory z sezonu letniego są już dostępne. Niedługo...