YouTube Youtube
793 797 767 Telephone

Doświadczenie z różnymi typami gleby i traktowania sadzonek truskawki.

Doświadczenie z różnymi typami gleby i traktowania sadzonek truskawki.

Doświadczenie z różnymi typami gleby i traktowania sadzonek truskawki.

Doświadczenie założono wiosną (24.04.2014 roku) wysadzając sadzonki doniczkowe truskawek odmiany Senga Sengana w skrzyniach korzeniowych mieszczących 1,8 kg gleby. W doświadczeniu wykorzystano glebę z dwóch stanowisk: stanowisko 1 to gleba pochodząca z sadu jabłoniowego , w którym drzewa uprawiano od 1949 roku wykazująca zmęczenie , stanowisko 2 to gleba po uprawach rolniczych (bez zmęczenia), na której wcześniej nie uprawiano roślin sadowniczych. W obrębie kombinacji stanowisk wprowadzono 3 kombinacje  traktowania roślin:  1 – kontrola  (bez zabiegów), 2 – przed posadzeniem roślin zastosowano  moczenie korzeni  a w odstępach 2 tygodni trzykrotnie zastosowano oprysk BJ +TSC, 3 – po 2 tygodniach po posadzeniu w odstępach dwutygodniowych zastosowano oprysk BJ + TSC.

falir

Sadzonki wykorzystane do założenia doświadczenia były wyrównane pod względem wzrostu z przerośniętą bryłą korzeniową

 

W trakcie realizacji badań w dwóch terminach tj. 24 maja oraz 24 lipca wykonano analizy aktywności oddechowej gleby oraz oznaczono aktywność enzymów w glebie (dehydrogenazy i proteazy). Oznaczono także zawartość barwników chloroplastowych w liściach (chlorofil a, chlorofil b, karotenoidy).  Po trzech miesiącach uprawy 30 lipca 2014 roku rośliny wyjęto ze skrzyń korzeniowych i wymyto system korzeniowy pod strumieniem wody o stałym ciśnieniu tak aby nie doszło do rozerwania korzeni. A następnie wykonano pomiary średnicy korony, długości systemu korzeniowego oraz policzono wszystkie liście z każdej rośliny, które zebrano i zeskanowano. Następnie przy pomocy programu DigiShape obliczono ich powierzchnię.

Tabela 1. Analiza gleby wykonana przed założeniem doświadczenia (mg·100 g gleby -1)

Kombinacja pH w KCl Fosfor Potas Magnez
Gleba zmęczono 5.67  a 2.90  a 12.10  a 7.33  a
Nowina 6.66  b 12.95  b 28.10  b 11.89  b

    

Jak wynika z tabeli gleba po uprawach rolniczych była bogatsza w składniki mineralne co wynika z intensywnego nawożenia.  

 

Tabela 2. Zawartość barwników chloroplastowych w liściach (mg·kg-1)

Kombinacja Kombinacja  Chlorofil a Chlorofil b Chlorofil a+b Karotenoidy
Gleba zmęczono Kontrola 58,01  a 102,45  b 160,57  b 697,05  b
Moczenie +

3x BJ i TSC

55,34  a 100,54  a 155,98  a 687,53  ab
3x BJ i TSC 56,32  a 103,60  b 160,03  ab 688,96  ab
Nowina Kontrola 55,43  a 100,60  a 156,14  ab 676,21  a
Moczenie +

3x BJ i TSC

55,45  a 102,83  b 158,40  ab 676,35  a
3x BJ i TSC 55,81  a 102,80  b 158,72  ab 674,72 a

    

Zawartość chlorofilu w liściach truskawek nie była istotnie zróżnicowana. Jednak w liściach roślin posadzonych na glebie zmęczonej więcej było karotenoidów.

  

   Tabela 3. Średnica koron truskawki (mm)

Kombinacja Kombinacja W trakcie sadzenia W dniu zakończenia badań Przyrost
Gleba zmęczono Kontrola 5,36  a 6,36  a 1,00  a
Moczenie +

3x BJ i TSC

5,21  a 10,08  b 4,87  b
3x BJ i TSC 5,02  a 10,24  b 5,21  b
Nowina Kontrola 5,37  a 10,18  b 4,81  b
Moczenie +

3x BJ i TSC

5,28  a 12,82  c 7,54  c
3x BJ i TSC 5,11  a 12,50  c 7,40  c

 

     Stanowisko, na którym miało istotny wpływ na średnice koron truskawek. W chwili sadzenia wszystkie rośliny były wyrównane pod względem wzrostu o cym świadczy brak różnic w średnicy koron. Po trzech miesiącach uprawy widać duży wpływ zastosowanych zabiegów na wzrost wyrażony przyrostem średnicy koron truskawek. Zastosowane Preparaty poprawiły istotnie wzrost, który w przypadku roślin posadzonych na glebie zmęczonej był zbliżony do wzrostu truskawek posadzonych na nowinie.

        Tabela 4. Wzrost systemu korzeniowego

Kombinacja Kombinacja Długość korzeni

(cm)

Masa korzeni

(g)

Gleba zmęczono Kontrola 27,28  a 2,08  a
Moczenie +

3x BJ i TSC

35,28  ab 4,72  b
3x BJ i TSC 33,28  ab 4,41  b
Nowina Kontrola 38,86  b 4,62  b
Moczenie +

3x BJ i TSC

57,00  c 8,85  c
3x BJ i TSC 53,00  c 11,01  d      

 

Tabela 5. Wzrost liści 

Kombinacja Kombinacja Masa liści (g) Sumaryczna powierzchnia liści na roślinie (cm2)
Gleba zmęczono Kontrola 4,30  a 185.32  a
Moczenie +

3x BJ i TSC

7,65  b 362.38  bc
3x BJ i TSC 7,64  b 363.44  bc
Nowina Kontrola 7,29  b 328.82  b

 

Moczenie +

3x BJ i TSC

11,53  c 519.97  d
3x BJ i TSC 11,40  c 470.62  cd

    

     Tabela 6. Aktywność enzymatyczna i oddechowa gleby

Kombinacja Kombinacja Dehydrogenazy Proteazy Aktywność oddechowa
Gleba zmęczono Kontrola 0,89 a          16,54 b 29,15  a
Moczenie +

3x BJ i TSC

1,28 a          14,73 ab        44,00  a
3x BJ i TSC 1,50 a 11,40 a   45,65  ab
Nowina Kontrola 10,58 b         14,48 ab        40,15  a
Moczenie +

3x BJ i TSC

13,50 c         11,22 a         64,90  c
3x BJ i TSC 13,91 c 11,72 a   63,25  b   

   

Tabela 4. Sumaryczna powierzchnia liści z jednej rośliny cm2

kontrola Moczenie + oprysk 2 x BJ+TSC Oprysk 2 x BJ + TSC
222.9 a 313.9 b 353.3 b

 

                Jak widać preparaty zadziałały super. Mamy wyraźną poprawę wzrostu jeśli chodzi o średnicę szyjki korzeniowej oraz istotny wzrost powierzchni blaszek liściowych co ma przełożenie na powierzchnie fotosyntetyczną i gromadzenie związków zapasowych. Również system korzeniowy był lepiej rozwinięty.

 

 

Produkty wspomniane w tym materiale

Masz więcej pytań? Zadzwoń do konsultanta:

Powiązane artykuły

Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.

Rusz truskawki po zimie. Poradnik plantatora. Grupa Truskawkowa.

Poniższe informacje zostały przygotowane dla plantatorów truskawek uprawiających rośliny w...

Komunikat nr XVI Biostymulacja ryzosfery

Komunikat dla Grupy Truskawkowej Numer XVI z dnia 27 maja...

Poprawa jakości malin.

XSTRESS a jakość owoców jagodowych Zeszłoroczne wyniki doświadczeń z preparatem...

Lustracje polowe malin.

Stan plantacji truskawek po zimie- wnioski i opinie dr hab....

Komunikat nr XV Umiar i rozwaga w dokarmianiu poza korzeniowym i biostymulacji

Komunikat dla Grupy Truskawkowej Numer XV z dnia 15 maja...

Komunikat nr XI Ostrożnie ze stosowaniem herbicydów

Komunikat dla Grupy Truskawkowej Nr XI z dnia 2 maja 2016 Ostrożnie ze...

Demo Farmy wspierające Grupę Truskawkową przypominamy sezon 2015

Przędziorek chmielowiec na plantacji truskawek.

Przędziorek chmielowiec na plantacji truskawek. Aktualnie po okresie ochłodzenia, następuje...

Komunikat z dnia 2 czerwca 2017 roku, informacje od partnera Grupy Truskawkowej firmy Bayer.

Informacjie od partnera Grupy Truskawkowej firmy Bayer. Na kwitnących plantacjach...

Sezon truskawkowy 2017 zaczyna się teraz

Pierwsze z cyklu szkolenie w ramach Letnich warsztatów z Grupą...

Komunikat nr X Lustracje na obecność roztoczy w uprawie truskawki

Komunikat dla Grupy Truskawkowej Nr X z dnia 27 kwietnia 2016...

Zalecenia pobierania próbek glebowych, do chemicznej analizy.

Zalecenia pobierania próbek glebowych, do chemicznej analizy. Wczesna wiosna to...

Komunikat nr 4. Monitoring plantacji truskawek na obecność szkodników

Komunikat 4/2017  z dnia 5.04.2017   Monitoring plantacji truskawek na...

Komunikat nr XII Mączniak prawdziwy i choroby liści truskawki

Komunikat dla Grupy Truskawkowej Numer XII z dnia 2 maja...

Wpływ wapnia dostarczanego w czasie kwitnienie rzepaku.

Efekty dostarczenia wapnia do kwiatów poprzez wzmocnienie działania pompy wapniowo...

Jakość owoców truskawki.

Jakość owoców truskawki Tym razem chciałbym się z Wami podzielić...

Najnowsze zalecenia dla uprawy borówki.

BORÓWKA    pobierz w wersji PDF do wydruku   Zalecenia-BORÓWKA-2017.pdf   PREPARATY:...

BioAgris ulotka malina

biologiczny fungicyd zawierający Pythium oligandrum • skutecznie chroni przed szarą...

XStress w malinach.

To mikroelementowy nawóz przeznaczony do spowolnienia procesów PRZEJRZEWANIA OWOCÓW Zastosowanie...

Zalecenia dla gruszek.

GRUSZE Pobierz w formacie PDF w wersji do wydruku : Zalecenia...