Błąd popełniany przez prodcentów rozsady,

przy wykorzystaniu wielodoniczek.

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały . Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu :

wielodoniczki

objawy niedoboru magnezu w malinach
Rozsady warzyw polowych produkowane są w substratach z torfu wysokiego pozyskiwanego na profesjonalnych polach torfowych. Jeszcze kilkanaście lat temu większość producentów produkowało rozsady na torfach niskich pozyskiwanych z łąk, lub przy powiększaniu zbiorników wodnych. Takie torfy niestety były zwykle kiepskiej jakości. Powstawały one bo wiem z roślinności bagiennej poprzez zarastanie zbiorników wodnych przy udziale wód gruntowych z którymi często spływały nawozy mineralne używane na terenach rolniczych oraz środki ochrony roślin. Z takimi wodami mogły również spływać zarodniki różnorakich patogenów grzybowych czy bakterii patogenicznie działających na rośliny uprawne.

Mech torfowiec

Mikrostruktura mchu torfowca

 

TORFY NISKIE

W torfach niskich z powodu wód gruntowych jest zwykle dość wysokie zasolenie. Nie są to zwykle składniki pokarmowe lecz balast. Jeżeli do takiego substraty dodamy standardową ilość nawozu, czyli 1 kg/m3 PG Mix 14-16-18 to zasolenie może przekroczyć 2g/l i taki substrat może spowodować, że nasiona wysiane niestety nie będą wschodziły, a zapikowane siewki będą wypadały lub w optymistycznej wersji długo będą się przyjmowały. Inny problem to pH. Zwykle w torfach niskich jest dość wysokie i może nawet przekraczać 7,0. Zwykle producenci kupując czy kopiąc samemu takie torfy nie wykonują analiz chemicznych i wraz z nawozami dodają również kredy do odkwaszenia torfu. Zbyt wysokie pH może spowodować blokadę makro i mikroelementów. Z tego powodu rośliny z takich składników praktycznie nie skorzystają. 

 

TORFY WYSOKI

Torf wysoki powstaje z mchu torfowca na terenie takim gdzie nie ma dostępu wód gruntowych. Jedyne źródło wody to wody opadowe. W takich warunkach pH będzie na poziomie 4,0, a zasolenie na poziomie 0,1-0,2 mg/l.

Mech torfowiec ma również unikalną strukturę gąbki. Pomiędzy takie przestwory może wnikać woda i być magazynowana. Jeżeli torf jest pozyskiwany z torfowiska w nieodpowiedniej wilgotności to struktura  ta jest utracona, a co za tym idzie torf nie może zmagazynować wody, nie nasiąka nią a podczas podlewania woda spływa po powierzchni doniczek.

 

POZYSKIWANIE TORFU W PROFESJONALNYCH FIRMACH

Istnieją trzy sposoby pozyskiwania torfu do produkcji substratów:

Pierwsza i najprostsza metoda to metoda frezerowa. Wierzchnią warstwę torfowiska około 2-3 cm podcina się specjalną frezarką. Następnie podciętą warstwę torfu doprowadza się do odpowiedniej wilgotności, zsypuje na redliny podobne do redlin jakie formuje się przy sadzeniu ziemniaków, a następnie zbiera się maszyną wykorzystującą podciśnienie tak jak w odkurzaczu. Taki sposób zbioru zapewnia, że torf  nie rozpyla się tak jak przy zbieraniu urządzeniem mechanicznym. Na torfowisku usypuje się pryzmy, które przykrywa się folią, aby zabezpieczyć przed wiatrami oraz ewentualnymi nasionami chwastów.

W pryzmie musi być monitorowana temperatura. Jeżeli podniesie się powyżej 40oC to taką pryzmę trzeba przesypać na inne miejsce. Jeżeli tego nie zrobimy grozi to samozapłonem torfu, lub w najlepszym razie spopieleniem torfu, a taki torf niestety nie nadaje się do produkcji substratów.

Druga metoda to metoda cegiełkowa. Specjalną maszyną wycina się z torfowiska cegły  wymiarach 15x15x40 i układa na powierzchni torfowiska. Po przeschnięciu takie cegły są 3-4 razy ręcznie przekładane w ażurowe stosy. Podczas lata wysychają i są gotowe do produkcji substratów.

Trzecia metoda dotyczy toru ciemnego, który wydobywa się na powierzchnię torfowiska. Miąższość warstwy to 25-30 cm. Podczas zimy kiedy wierzchnia warstwa zamarznie rozrywa się ją głęboszem, aby powierzchnia jak najbardziej była wysztorcowana. Taki torf przemarza. Im większy mróz i bardziej przemarznięty torf tym ma większą zdolność do magazynowania wody. 

 

Do produkcji substratów warzywnych zwykle są używane torfy frezerowi i ciemne przemrożone. Torfy cegiełkowe ze względu na swoją cenę i możliwość uzyskania grubszych frakcji używa się zwykle do produkcji substratów do roślin ozdobnych mających większe wymagania co do pojemności powietrznej podłoża.

Komponenty torfowe z których będzie złożony substrat trafiają do specjalnego młyna, a następnie do sortowania. 

 

PRODUKCJA TORFU W FIRMIE KLASMANN-DEILAMANN

Sortowanie w firmie Klasmann-Deilamann odbywa się na sitach gwiazdowych. Takie sita w odróżnieniu od sit siatkowych zapewniają dużo lepsze odsortowanie poszczególnych frakcji torfu.

Substraty do wysiewu nasion czy też do przepikowania to zwykle najdrobniejsza frakcja torfu od 0 do 5 mm. Tak drobny torf zapewnia dobre wypełnienie nawet najmniejszych doniczek w multiplatach.     

Do produkcji rozsad warzyw polecane przez firmę Klasmann-Deilmann są następujące substraty: TS 1 drobny rec 876 i 826, TS 3 drobny rec 416, oraz Potgrond CB rec 010 i 011. TS 1 to substrat z torfu jasnego o strukturze drobnej ( 0-5 mm). Dwie receptury różniące się pH ( 876 pH 5,5-6,0 i 826 pH 6,0-6,5) zapewniają możliwość wyboru przez producenta, czy potrzebuje substratu dla roślin wymagających wyższego lub niższego pH i proporcjonalnie mniejszej lub większej zawartości węglanów.

Substrat o oznaczeniu TS 3 to substrat z torfu jasnego ale o większym stopniu rozkładu torfu. Torf ten pochodzi z głębszych warstw torfowiska. Jeżeli chodzi o substraty TS 1 to są to warstwy wierzchnie od H2 do H4, a TS 3 od H5 do H8. Torf położony w głębszych warstwach potrafi utrzymywać dłużej wodę niż substraty z torfów o mniejszym stopniu rozkładu. Dość ważne jest to w czasie ciepłej i słonecznej pogody, kiedy rozsada wymaga czyściejszego podlewania. Ograniczenie stosowania wody pozwala na mniejsze wypłukiwanie wody. Oczywiście jeżeli ktoś używa substratów TS 3 do produkcji zimą musi zwrócić uwagą na to aby nie zalać systemu korzeniowego roślin.

Przy mniejszej operacji słonecznej i krótszym dniu woda zdecydowanie wolniej odparowuje, rośliny wolniej rosną, a wobec tego ich potrzeby wodne są też mniejsze.

Substraty typy Potgrond sporządzone są z torfu ciemnego przemrożonego i mają największe możliwości magazynowania wody. Torf ciemny przemrożony działa praktycznie tak jak dodatek gliny do substratu. Tutaj również mamy dwie możliwości wybory pH. Receptura 010 pH 5,5-6,0, a receptura 011 pH 6,0-6,5.

Do wszystkich substratów dodawany jest 1 kg/m3 torfu PG Mix, oraz nawóz mikroelementowy wraz z magnezem, jak również substancja powierzchniowo czynna. Substancja ta ma za zadanie ułatwienia nawodnienia substratu po jego przesuszeniu podczas produkcji rozsad przez rolników. 

 

Wypełnienie wielodoniczek, oraz ich ustawienie w obiekcie.

Wielu producentów produkujących rozsady we własnym zakresie popełnia jeden podstawowy błąd przy wypełnianiu wielodoniczek substratem. Otóż jest on namiętnie ubijany w poszczególnych komórkach co powoduje nadmierne zużycie substratu, jak również wypychanie powietrza z dolnych partii doniczek gdzie nie rozwija się system korzeniowy. Przy wyciąganiu rozsady z tacy okazuje się wtedy, że dolna część doniczki nie jest przerośnięta przez korzenie i zastaje w komórce zmniejszając i tak zwykle małą bryłę korzeniową rośliny. Następny problem to rozbijanie sprasowanych substratów typu TS urządzeniami aktywnymi szybkoobrotowymi ( rozdrabniacze typu Bąk itp.), które mogą spowodować utratę unikalnej struktury gąbki i utrudniać nawilżanie. Sprasowane substraty rozkruszamy urządzeniami aktywnymi ale o wolnych obrotach części roboczych, lub w mniejszych gospodarstwach ręcznie.

Wielodoniczki powinny być ustawione nad powierzchnią ziemi, aby wyrastające z doniczek korzenie nie wrastały w glebę lub nie szukały wody na wilgotnej folii, a tworzyły bryłę wewnątrz pojemnika. Można to zrobić chociażby przez   ustawienie ich na paletach

 

CZĘSTY BŁĄD W WYBORZE SUBSTRATÓW 

Błąd jaki popełniają producenci przy wyborze substratu to wielkość opakowań i cena. Praktycznie wszyscy producenci substratów z wyjątkiem K-D litrażują swoje produkty według starej normy Niemieckiej DIN. Jest to pomiar torfu dokonany w kwadratowym pojemniku. Torf jest  zsypywany do takiego pojemnika przez nałożoną na niego arfę. Worki 80 litrowe, które producenci najczęściej spotykają na rynku są litrażoawane właśnie według takiej normy. Od kilku lat obowiązuje już w UE nowe norma EN. Torf jest zsypywany przez arfę, ale do pojemnika okrągłego. Na rynku substraty typu Potgrond występują w opakowaniach 70 litrowych EN co jest identyczną objętością jak 80 litrów DIN. 200 litrowe worki TS ( EN) są więc w rzeczywistości około 235 litrów DIN. Z tego też tytułu borą się różnice w cenach substratów z różnych firm.  Sprawdziło to już wielu producentów wypełniając różnymi substratami wielodoniczki o tej samej objętości komórek i porównując ilość tac napełnionych z jednego worka.

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały . Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu :

wielodoniczki

Filmy
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo filmy .
pokaż wszystko
folie do podwieszania
Porównanie. Bez BlackJak 82% wschodów. Nasiona traktowane 97% wschodów.
warzywnictwo
Oglądane 54236 razy
łuk do pomidorów
Opryski rozsady przed wysadzeniem.
warzywnictwo
Oglądane 34441 razy
roboty do przesadzania roślin
Szybki rozwój korzenia. Nowe już po dwóch dobach od wysadzenia.
warzywnictwo
Oglądane 26382 razy
wełna paluszki
warzywnictwo
Oglądane 37109 razy
aparat do klipsowania papryki
To bardzo ważne dla rozwoju systemu korzeniowego rozsady.
warzywnictwo
Oglądane 30901 razy
ekrany energetyczne
Sadzenie w maju. Temperatura sadzenia 26 stopni. Porównanie rozsady zabezpieczonej i nie.
warzywnictwo
Oglądane 20033 razy
folie zaciemniające
Sadzenie w maju. Temperatura sadzenia 26 stopni. Porównanie rozsady zabezpieczonej i nie.
warzywnictwo
Oglądane 38396 razy
wózek do pielenia
Doskonałą stymulacja rozwoju korzeni przybyszowych.
warzywnictwo
Oglądane 23802 razy
wełna granulat
warzywnictwo
Oglądane 71792 razy
Artykuły
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
pokaż wszystko
Skracanie czasu do wysadzenia, do wytworzenia nowych korzeni. Wzmacnia sztywność rozsady i ogranicza stres wodny.
warzywnictwo
Oglądane 18904 razy
Uprawa pietruszki zalecenia stosowania blackjak 1
uprawa pietruszki
Oglądane 19146 razy
uprawa pomidora
Oglądane 16061 razy
uprawa pomidora
Oglądane 15876 razy
Dobór multipletów, wysiew, przepikowanie i nawożenie.
warzywnictwo
Oglądane 13455 razy
rozsady pomidora gruntowego.
uprawa pomidora
Oglądane 13289 razy
Nawożenie przed wysadzeniem rozsady.
uprawa pomidora
Oglądane 16159 razy
wielodoniczki
Oglądane 13394 razy
Brokuł najwyższej jakości.
warzywnictwo
Oglądane 18266 razy
wielodoniczki
Oglądane 16442 razy