Wyniki wyszukiwania: "zamgławianie"

Wyniki wyszukiwania poniżej są prezentowane według ścisłego dopasowania i rozszerzonego. Może je także filtrować wybierając tylko jeden z przycisków poniżej.

Wybierz filtrowanie wyników według rodzaju komponentu

film

artykuł

galeria

produkt
Filtruj wyniki wyszukiwania według istotnych grup informacji

Programy upraw

Zalecenia stosowania

Etykiety produktów

Tabela mieszania
Wyniki dopasowane
w przechowywaniu warzyw.
warzywnictwo
04 Jan 2018
Oglądane 17567 razy
Rekomendowana przez BioAgris dla klientów korzystających z produktu Polyversum.
zamgławianie
31 Jan 2018
Oglądane 2816 razy
Nowa zarejestrowana metoda zamgławiania komór przechowalniczych owoców i warzyw przy pomocy Polyversum WP, przeciwko chorobom pozbiorczym
Polyversum
04 Jan 2018
Oglądane 13638 razy
Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R- 235/2016d z dnia 02.05.2016 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-181/2012 z dnia 20.12.2012 r.
Polyversum
04 Jan 2018
Oglądane 19704 razy
Biologiczny preparat Polyversum WP uzyskał rejestracje do pozbiorczego zamgławiania truskawek w celu wydłuzenia ich zdolności konsumpcyjnych
Polyversum
04 Jan 2018
Oglądane 16099 razy
 
Wyniki rozszerzone
- polyversum.
Polyversum
04 Jan 2018
Oglądane 17157 razy
Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R-235/2016d z dnia 02.05.2016 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-181/2012 z dnia 20.12.2012 r.  
Polyversum
04 Jan 2018
Oglądane 14751 razy
choroby przechowalnicze
Polyversum
04 Jan 2018
Oglądane 19516 razy
z użyciem Polyversum.
Polyversum
17 Jan 2018
Oglądane 19602 razy