Ochrona przed kiłą kapusty.

Doświadczenie wykonał Prof. dr hab. Stanisław Mazur.

16K
shares
Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały . Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu :

uprawa brokuła

Wykonania badań do tematu: Biologiczna ocena preparatów BlackJak oraz Polyversum WP stosowanych do ochrony brokułu przed kiłą kapusty.

Metodyka doświadczenia
Doświadczenie polowe przeprowadzono na terenie stacji doświadczalnej Katedry Roślin Warzywnych i Zielarskich w Mydlnikach k/Krakowa. Pod uprawę brokułu wykonano wszystkie zabiegi agrotechniczne i nawożenie wg ogólnie przyjętych zaleceń uprawowych dla tych roślin. Chwasty w okresie wegetacji zwalczano mechanicznie (pielenie ręczne).
Doświadczenie założono metodą losowanych bloków, w 3 powtórzeniach.

Brokuł odmiany Monaco wysadzono 20 czerwca 2014 r. w rozstawie 67,5 x 40 cm. W doświadczeniu zastosowano następujące kombinacje:
1- BlackJack - rozsada przed wysadzeniem moczona w roztworze preparatu (dawka 0,25 l/ha), następnie po 2 i 3 tygodniach od wysadzenia rośliny opryskiwano w dawce 2 l/ha.
2 - BlackJak (0,25 l/ha) + Polyversum (0,05%) - rozsada przed wysadzeniem moczona w mieszaninie roztworu
3 - BlackJak (0,25 l/ha) + Polyversum (0,05%) rozsada przed wysadzeniem moczona w mieszaninie roztworu, po dwóch tygodniach od wysadzenia rośliny opryskiwano BlackJak (2 l/ha) + Polyversum (200 ml/ha). Każdorazowo do opyskiwania dodawano Protector.
4 - Kontrola
W początkowym okresie poletka były dodatkowo zalewane wodą. Ocenę porażenia korzeni kiłą kapusty przeprowadzono bezpośrednio po zbiorze roślin – 25 sierpnia. Oceniano wszystkie rośliny w kombinacji, posługując się zmodyfikowaną skalą Williamsa (Williams P.,H. 1987. CrGC Resource Book Dept. Of Plant Pathology. Univ. of WI, Madison. USA, Hort Science 15, 802 (1980), gdzie:
0 – brak objawów porażenia (brak narośli)
1 – małe, pojedyncze narośla na korzeniach bocznych
2 – większe narośla na korzeniach bocznych
3 – narośla na korzeniach bocznych i korzeniu głównym
4 – duża narośl na szyjce korzeniowej, brak korzeni głównych (fot 1)

forum brokuł

Fot. 1. Skala porażenia korzeni (0-4)

Ponieważ w okresie wegetacji masowo wystąpiła paciornica krzyżowianka, nie udało się uzyskać plonu handlowego.

Uzyskane dane poddano obliczeniom statystycznym dla wykazania istotności różnic między poszczególnymi kombinacjami. Istotność różnic między
średnimi oceniono na podstawie testu Duncana.

Wyniki
Z przeprowadzonej analizy zdrowotności po zbiorze roślin wynika, że zastosowanie do ochrony preparatów Black Jack i Polyversum wpłynęło na zmniejszenie porażenia roślin brokułu przez Plasmodiophora brasscicae w porównaniu do kombinacji kontrolnej (tab. 1).

Tab. 1/ Wpływ zastosowanych preparatów na zdrowotność roślin brokułu

Kombinacja

Porażenie roślin

Indeks porażenia

Procent porażonych roślin

1/ BlackJack

11,11 a

41,89 a

2/ BlackJak (0,25 l/ha) + Polyversum (0,05%) - moczenie

14,44 a

48,89 a

3/ BlackJak (0,25 l/ha) + Polyversum (0,05%) - moczenie + opryskiwanie

14,44 a

35,55 a

4/ Kontrola

35,56 b

68,87 a

Średnie oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie przy P=0,05.

Szczególnie widoczne to było w przypadku kombinacji, gdzie preparat BlackJack zastosowano zarówno do moczenia systemy korzeniowego jak i późniejszego oprysku.. Indeks porażenia korzeni był w tym przypadku najniższy (tab. 1). Różnice w stopniu porażenia pomiędzy kombinacjami, gdzie stosowano zabiegi ochronne a kontrolą były istotne statystycznie. Pomimo braku statystycznie istotnych różnic między kombinacjami w przypadku procentu porażonych roślin zaobserwowano, że każdorazowo był on najniższy tam, gdzie stosowano ochronę. Najwięcej porażonych korzeni notowano w kontroli, gdzie na korzeniach obserwowano również większe guzy i zniszczenie systemu korzeniowego.

Wnioski
1. Na podstawie uzyskanych w 2014 roku wyników można stwierdzić, że zastosowane do ochrony brokułu preparaty ograniczały rozwój kiły kapusty.
2. Najniższe porażenie wystąpiło w kombinacji, gdzie do ochrony stosowano BlackJack w formie zaprawiania korzeni i dwukrotnego oprysku.
3. Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że stosowanie do ochrony preparatu BlackJack oraz Polyversum, w różnych kombinacjach może być zalecane do praktyki ogrodniczej i poszerzać asortyment preparatów przeznaczonych do ochrony przed Plasmodiophora brassicae.
Wykonawca
Prof. dr hab. Stanisław Mazur

Fot. 2 System korzeniowy po zastosowaniu BlackJack do moczenia i opryskiwaniagleba pod uprawe

Fot. 3 System korzeniowy po zastosowaniu BlackJack + Polyversum do moczenia korzeni przed wysadzeniem rozsady i opryskiwania

jak rośnie brokuł

 

Fot. 4 System korzeniowy po zastosowaniu BlackJack + Polyversum tylko do moczenia przed wysadzeniem rozsady

jak uprawiać brokuły

 

Fot. 5 System korzeniowy roślin kontrolnych

jesienna brokuł

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały . Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu :

uprawa brokuła

Filmy
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo filmy .
pokaż wszystko
nowe odmiany bokułów
Brokuł dla przemysłu.
uprawa brokuła
Oglądane 36357 razy
nowe odmiany brokuła
Brokuł dla przemysłu
uprawa brokuła
Oglądane 63075 razy
ochrona brokuł
uprawa brokuła
Oglądane 5835 razy
odmiana brokuł
uprawa brokuła
Oglądane 53137 razy
chwasty brokuł
Regenracja systemu korzeniowego po zastowaniu Perlki.
uprawa brokuła
Oglądane 57670 razy
brokuł sadzenie
uprawa brokuła
Oglądane 17795 razy
brokuł monaco
uprawa brokuła
Oglądane 90971 razy
brokuł cena
Opryski rozsady przed wysadzeniem.
uprawa brokuła
Oglądane 34441 razy
Artykuły
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
pokaż wszystko
Przechowywanie warzyw sucho i bez pozostałości 11.
warzywnictwo
Oglądane 16385 razy
Skracanie czasu do wysadzenia, do wytworzenia nowych korzeni. Wzmacnia sztywność rozsady i ogranicza stres wodny.
warzywnictwo
Oglądane 18904 razy
uprawa kapusty
Oglądane 19847 razy
Najnowsze. 2017.
uprawa ogórków
Oglądane 11434 razy
uprawa kapusty
Oglądane 19810 razy
Brokuł najwyższej jakości.
uprawa brokuła
Oglądane 18264 razy
uprawa pietruszki
Oglądane 15786 razy
uprawa cebuli
Oglądane 14764 razy
Doświadczenia poparte praktyką.
uprawa brokuła
Oglądane 12102 razy
uprawa papryki
Oglądane 16644 razy
Produkty
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
pokaż wszystko
As500
Oglądane 18354 razy

Późne brokuł opryskaliśmy tunele foliowe zblokowane ciężki być abo odmiana brokuł. Sprawozdanie z wykonania badań do tematu: Biologiczna ocena preparatów BlackJak oraz Polyversum WP stosowanych do ochrony brokułu przed kiłą kapusty.. Dobrego wczesne odmiany brokuła udostępnia uprawa brokuła duży maszyny do brokuł. Biorąc uprawa brokuła tani zarówno dodała zastosować uprawa brokula, brokuł cena, zgnilzina brokuł. Uprawa brokuła odpowiadające wyczerpujący mączniak brokuła coś jeżeli całe.