Tylko na 5% jabłek wystąpiła zgnilizna.

Zobacz jaki program ochrony zastosowano.