Etykieta Polyversum - użytkownik profesjonalny

20K
shares

Produkty wspomniane w tym materiale

Polyversum - natura silniejsza niż chemia opakowanie 50g
Cena: 105.78
Polyversum - natura silniejsza niż chemia opakowanie 300g
Cena: 593.50

                   Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R- 235/2016d z dnia 02.05.2016 r.

zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-181/2012 z dnia 20.12.2012 r.

 

Posiadacz zezwolenia:

BIOPREPARATY Sp. z o.o., Ryznerova 150, 252 - 62 Unetice, Republika Czeska, tel./fax: (4202) 33321217; e-mail: biopreparaty@biopreparty.eu

Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

BIO AGRIS Piotr Zajkowski Sp. J., ul. Dylewska 20 B, 03 - 011 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: 793797757, e-mail: info@bioagris.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

 1. Zakład Produkcyjno-Handlowy Agromix mgr inż. Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, tel.: 12 281 10 08, e-mail: agromix@agromix.pl
 2. Target S.A., Krotoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel.: 58 774-10-90, e-mail: Marcin@target.com.pl

 

P O L Y V E R S U M   WP

                                                                                                                                                        Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

 

 

Zawartość substancji czynnej:

106 oospor grzyba Pythium oligandrum  w 1 gramie środka.

 

Zezwolenie MRiRW nr R-181/2012 z dnia 20.12.2012 r.,

zmienione decyzją MRiRW nr R - 48/2013d z dnia 01.03.2013 r.,

decyzją MRiRW nr R - 331/2015d z dnia 08.05.2015 r.

oraz decyzją MRiRW nr R- 235/2016d z dnia 02.05.2016 r.

 

 

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

EUH 208 – Zawiera Pythium oligandrum,M1. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

OPIS DZIAŁANIA

Środek zawierający żywy organizm, przeznaczony do ochrony strefy korzeniowej 

i nadziemnej przed chorobami grzybowymi.

Niepatogeniczny grzyb Pythium oligandrum jest pasożytem niektórych gatunków grzybów chorobotwórczych. Pythium oligandrum rozkłada strzępki grzybów patogenicznych poprzez rozkład enzymatyczny, stymulując jednocześnie mechanizmy odpornościowe chronionej rośliny, poprzez wprowadzenie do nich fitohormonów oraz fosforu i cukrów. Stymulacja ta rozpoczyna się podczas bezpośredniego kontaktu grzybni i młodej tkanki roślin.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, sadowniczych, wytwornic pary oraz do podlewania i moczenia roślin.

STOSOWANIE ŚRODKA

Truskawka

Szara pleśń, skórzasta zgnilizna owoców, mączniak prawdziwy, biała plamistość liści, czerwona plamistość liści

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej: 7 dni

Pierwszy zabieg wykonać wczesną wiosna zaraz po ruszeniu wegetacji.

Kolejne zabiegi wykonywać od początku fazy kwitnienia co 7 dni.

Zalecana ilość wody: 300 - 600 I/ha

UWAGA:

W przypadku stosowania środka Polyversum WP w sekwencji z preparatami chemicznymi, należy zachować odstęp co najmniej 7 dni, aby preparaty chemiczny nie oddziaływały na Pythium oligandrum.

 

Pomidor, papryka, ogórek, sałata uprawiane pod osłonami

Patogeny pochodzenia glebowego powodujące fytoftorozę, zgorzel podstawy łodygi, fuzariozę, zgniliznę twardzikową

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05% (5 g w 10 l wody)

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Podlewać rośliny w fazie produkcji rozsady (2 zabiegi po wschodach siewek co 10 dni).

Zalecana ilość wody: 2 l/m2

Środek można również stosować po wysadzeniu roślin na miejsce stałe stosując 100 ml cieczy użytkowej na roślinę.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH 

I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność 

środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych 

ponosi wyłącznie jego użytkownik

 

Papryka uprawiana w gruncie

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni

Środek stosować od fazy gdy pierwsze owoce papryki osiągną 5 – 6 cm.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Fasola szparagowa

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 6

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Środek stosować od początku kwitnienia do fazy gdy 30% strąków osiągnie normalną wielkość.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody: 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Pietruszka korzeniowa

Ordzawienie korzeni, choroby przechowalnicze

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania : 0,1 – 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Pierwszy zabieg wykonać gdy główka korzenia wynosi 6 – 7 mm.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,1kg/ha

Drugi zabieg wykonać gdy główka korzenia wynosi 1,5 cm.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,15 kg/ha

Trzeci zabieg wykonać po upływie 21 dni.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha

Czwarty zabieg wykonać w przypadku wystąpienia warunków silnie sprzyjających porażeniu. Zabieg należy wykonać na ok. 14 dni przed zbiorem w celu wybielenia korzeni i poprawy ich przechowywania.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: grubokropliste

Zabieg wykonywać w dzień pochmurny, w nocy, najlepiej podczas lekkiej mżawki.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Kapusta pekińska

Choroby przechowalnicze: szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania : 0,15 – 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zabieg wykonać 5 – 7 dni przed zbiorem kapusty.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 0,15 – 0,2 kg/ha + Protector 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody: 300 – 600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Kapusta głowiasta

Choroby przechowalnicze: szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania : 0,15 – 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Zabieg wykonać 5 – 7 dni przed zbiorem kapusty.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 0,15 – 0,2 kg/ha + Protector 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody : 300 – 600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych

Kapusta czerwona

Choroby przechowalnicze: szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 200 g/500 m3 komory przechowalniczej

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 - 200 g/500 m3 komory przechowalniczej

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej

Termin stosowania: środek stosować po złożeniu główek do komory przechowalniczej 

i schłodzeniu do temperatury 3 – 5 Co.

Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzących na 500 m3 komory przechowalniczej

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PULSFOG BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22      dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10

PULSFOG BIO K-30      dysza cieczy roboczej:15, dysza wodna: 12 – 15

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w dawce 50 ml/l wody w zbiorniku 

z cieczą użytkową.

UWAGA:

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powierza pomiędzy rzędami.

 

Seler korzeniowy

Choroby przechowalnicze: szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 200 g/500 m3 komory przechowalniczej

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 - 200 g/500 m3 komory przechowalniczej

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej

Termin stosowania: środek stosować po złożeniu główek do komory przechowalniczej 

i schłodzeniu do temperatury 3 – 5 Co.

Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzących na 500 m3 komory przechowalniczej.

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PulsFog BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22      dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10

PULSFOG BIO K-30      dysza cieczy roboczej:15, dysza wodna: 12 – 15

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w dawce 50 ml/l wody w zbiorniku 

z cieczą użytkową.

 

UWAGA:

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powierza pomiędzy rzędami.

Metodę stosować do przechowywania selerów oczyszczonych.

 

Bób

Choroby przechowalnicze: Askochytoza, czekoladowa plamistość

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 150 - 200 g/500 m3 komory przechowalniczej

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 - 200 g/500 m3 komory przechowalniczej

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej

Termin stosowania: środek stosować po złożeniu nasion do komory przechowalniczej 

i schłodzeniu do temperatury 30C – 5oC.

Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzących na 500 m3 komory przechowalniczej.

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PulsFog BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22      dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10

PULSFOG BIO K-30      dysza cieczy roboczej:15, dysza wodna: 12 – 15

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w dawce 50 ml/l wody w zbiorniku 

z cieczą użytkową.

UWAGA:

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powierza pomiędzy rzędami.

 

Ogórek uprawiany w gruncie

Zgorzel siewek, mączniak rzekomy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Pierwszy zabieg wykonać w fazie 2 – 3 liści właściwych ogórka.

Drugi zabieg wykonać przed kwitnieniem ogórka.

Trzeci zabieg wykonać po drugim zbiorze ogórka.

W razie wydłużonego zbioru i występowania warunków sprzyjających występowaniu mączniaka rzekomego należy wykonać dodatkowy zabieg po upływie 14 dni.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody : 300 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych

 

Cebula

Fuzaryjne różowienie korzeni

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania : 0,15 – 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 – 21 dni

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać w fazie 3 – 4 liści (BBCH 13-14).

Zalecana ilość wody: 600 – 800 l/ha

Zalecane opryskiwanie: grubokropliste

Zabieg wykonywać w dzień pochmurny, w nocy, najlepiej podczas lekkiej mżawki.

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Chmiel

Mączniak rzekomy

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,02 kg/1000 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 7

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Zabiegi rozpocząć od fazy rozwoju pierwszych liści.

Do zabiegu dodawać adjuwant Protector w dawce 300 ml/ha.

Zalecana ilość wody: 700 – 2000 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy polowych.

 

Borówka amerykańska

Szara pleśń, antraknoza

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Środek stosować od początku kwitnienia do zbioru owoców.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych

 

Czarna porzeczka

Szara pleśń

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Środek stosować w fazie od początku kwitnienia do zbioru owoców.

Preparat stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

 

Czerwona porzeczka

Choroby przechowalnicze: szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 m3 komory przechowalniczej

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 m3 komory przechowalniczej

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej

Termin stosowania: Środek stosować po złożeniu owoców do komory przechowalniczej 

i schłodzeniu do temperatury 3 – 5oC.

Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzących na 500 m3 komory przechowalniczej

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PulsFog BIO

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22      dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10

PULSFOG BIO K-30      dysza cieczy roboczej:15, dysza wodna: 12 – 15

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w dawce 50 ml/l wody w zbiorniku 

z cieczą użytkową.

UWAGA:

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powierza pomiędzy rzędami.

 

Malina jesienna

Zamieranie pędów

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Środek stosować gdy młode pędy maliny osiągną wys. 15 – 20 cm.

Zalecana ilość wody: 600 - 700 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

Szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni

Środek stosować od początku kwitnienia do końca zbioru owoców.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 0,15 – 0,2 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody: 400 - 600l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

 

Malina letnia

Zamieranie pędów

 1. a) Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody 700 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

 1. b) Środek stosować po zbiorach w celu ochrony jednorocznych nowych pędów .

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 0,2 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych

Szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 - 0,2 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 10 dni

Środek stosować od początku kwitnienia do końca zbioru owoców.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 0,15 – 0,2 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody 400 – 600 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

 

Czereśnia

Szara pleśń

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 4 dni

Środek stosować w fazie gdy owoce zaczynają się intensywnie przebarwiać.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 0,15 kg/ha + Protector - 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody: 700 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

 

Grusza

Szara pleśń, choroby przechowalnicze

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 kg/ha

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środek stosować na 3 – 5 dni przed zbiorem owoców.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 0,15kg/ha + Protector - 0,3 l/ha.

Zalecana ilość wody: 500 l/ha

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych.

 

Śliwa

Choroby przechowalnicze: szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 m3 komory przechowalniczej

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 m3 komory przechowalniczej

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej

Termin stosowania: Środek stosować po złożeniu owoców do komory przechowalniczej i schłodzeniu do temperatury 3 – 5oC.

Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzących na 500 m3 komory przechowalniczej.

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PulsFog BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22      dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10

PULSFOG BIO K-30      dysza cieczy roboczej:15, dysza wodna: 12 – 15

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w dawce 50 ml/l wody w zbiorniku 

z cieczą użytkową.

UWAGA:

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powierza pomiędzy rzędami.

 

Brzoskwinia

Choroby przechowalnicze: szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 m3 komory przechowalniczej

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 150 g/500 m3 komory przechowalniczej

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie przechowalniczym: 1

Sposób aplikacji środka: zamgławianie w komorze przechowalniczej

Termin stosowania: Środek stosować po złożeniu owoców do komory przechowalniczej 

i schłodzeniu do temperatury 3 – 5oC.

Zalecana ilość wody: 5 l w zbiorniku ze środkiem + 3 l w zbiorniku chłodzących na 500 m3 komory przechowalniczej

Zabieg wykonywać przy pomocy zamgławiaczy o dodatkowej parze dysz chłodzących typu PulsFog BIO.

Zalecane dysze:

PULSFOG BIO K-22      dysza cieczy roboczej: 10 - 12, dysza wodna: 8 - 10

PULSFOG BIO K-30      dysza cieczy roboczej:15, dysza wodna: 12 – 15

Jako nośnika należy używać gliceryny spożywczej w dawce 50 ml/l wody w zbiorniku 

z cieczą użytkową.

UWAGA:

Podczas wykonywania zabiegu należy pamiętać o takim ustawieniu skrzyń, aby zachowana została cyrkulacja powierza pomiędzy rzędami.

 

Szkółki i ogrody wrzosowatych roślin ozdobnych

Fytoftoroza

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100 l wody

 1. a) moczenie sadzonek: 3 l cieczy użytkowej/1000 roślin

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środek stosować podczas przesadzania sadzonek z multiplatów do doniczek.

 1. b) podlewanie roślin: 100 ml cieczy użytkowej/roślinę

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

Środek stosować w trakcie produkcji rozsady oraz po wysadzeniu roślin do gruntu 

w szkółce lub ogrodzie.

 

Szkółki ozdobnych i leśnych drzew i krzewów iglastych

Fytoftoroza

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100 l wody

 1. a) moczenie sadzonek: 3 l cieczy użytkowej/1000 roślin

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środek stosować podczas przesadzania sadzonek z multiplatów do doniczek.

 1. b) podlewanie roślin: 100 ml cieczy użytkowej/roślinę

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: co najmniej 21 dni

Środek stosować w trakcie produkcji sadzonek oraz po wysadzeniu roślin do gruntu w ogrodzie i lesie.

 

Pelargonia (uprawa pod osłonami)

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100 l wody

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Podlewanie roślin: 100 ml cieczy użytkowej/roślinę

 

Poinsecja (uprawa pod osłonami)

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100 l wody

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Podlewanie roślin: 100 ml cieczy użytkowej/roślinę

 

Róże – szkółki i ogrody

Szara pleśń, czarna plamistość

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100 l wody

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Środek stosować od późnej wiosny do końca wegetacji.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 5,0 l cieczy użytkowej/100 m2

Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy plecakowych

Trawniki, pola golfowe, stadiony

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, różowa plamistość liści, ryzoktonioza traw, pleśń śniegowa.

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 kg/1000 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 30 dni

Pierwszy zabieg wykonać bezpośrednio po ruszeniu wegetacji.

Drugi zabieg wykonać pod koniec kwietnia.

Trzeci zabieg wykonać pod koniec czerwca.

Czwarty zabieg wykonać przed ustaniem wegetacji.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 50 l cieczy użytkowej/1000 m2

Zalecana ilość wody: 400 – 500 l/ha

Zalecane opryskiwanie: grubokropliste

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy plecakowych.

 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Środek Polyversum WP najskuteczniej działa w podłożu o temperaturze 12-25°C oraz pH 5,5-7,5.
 2. Zabiegi środkiem Polyversum WP należy wykonywać wcześnie rano lub pod wieczór (unikać silnego nasłonecznienia podczas zabiegów).
 3. Środek Polyversum WP należy stosować po zachowaniu odpowiedniego odstępu od ostatniego zabiegu wykonanego innym środkiem ochrony roślin. W celu określenia jego długości należy skontaktować się z przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
 4. Po zastosowaniu środka Polyversum WP nie stosować doglebowo chemicznych środków grzybobójczych.

 

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Zarodniki grzyba P.oligandrum będące substancja czynną środka Polyversum WP, wymagają wstępnej aktywacji przed użyciem, którą należy przeprowadzić 

w następujący sposób:

 • do czystego naczynia, włożyć worek filtracyjny, z odmierzoną ilością preparatu Polyversum WP. Worek filtracyjny szczelnie zawiązać. Wlać odpowiednia ilość (min 5 l na 250 g preparatu) czystej, letniej wody. Szczelnie zawiązany worek filtracyjny zostawić w naczyniu z wodą na minimum 1 godzinę (nie dłużej jednak niż na dziesięć godzin).
 • po upływie jednej godziny worek z Polyversum WP wycisnąć w palcach w taki sposób, żeby został w nim jedynie grys (mineralny nośnik, nie zawierający żadnych substancji toksycznych), który można wysypać np. na pole. Po wyczyszczeniu i przepłukaniu, worek może zostać ponownie użyty do przeprowadzenia kolejnej aktywacji Polyversum WP.
 • powstałą w naczyniu zawiesinę zarodników, należy wlać do zbiornika opryskiwacza wypełnionego do połowy wodą z włączonym mieszadłem. Zabieg należy wykonać najpóźniej do dziesięciu godzin od momentu zamoczenia (aktywacji drobnoustroju) Polyversum WP w wodzie.

Uwaga

Jeżeli opryskiwacz był poprzednio używany do zabiegów preparatami grzybobójczymi, należy go dokładnie umyć, gdyż w przypadku zanieczyszczenia może nastąpić dezaktywacja roztworu.

 

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Podczas opryskiwania i zamgławiania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W czasie kwitnienia roślin uprawnych zaleca się stosownie środek poza okresami aktywności pszczół.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej 

od zbiorników i cieków wodnych o szerokości 1 m  w przypadku stosowania środka przy użyciu opryskiwaczy polowych oraz 3 m w przypadku stosowania opryskiwaczy sadowniczych.

W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej od terenów nieużytkowanych rolniczo o szerokości 1 m w przypadku użyciu opryskiwaczy polowych oraz 3 m w przypadku opryskiwaczy sadowniczych.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 5 oC - 15oC

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

 

Okres ważności - 2 lata.

 

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

Polyversum

Zmień na :
Filmy
Te tematy cię zainteresują. Wybierz i kliknij aby wiedzieć więcej.
Artykuły
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
z użyciem Polyversum.
Polyversum
31 Jan 2018
Oglądane 4690 razy
z użyciem Polyversum.
Polyversum
04 Jan 2018
Oglądane 27245 razy
Nawożenie z Polyversum.
Polyversum
04 Jan 2018
Oglądane 21445 razy
Biologiczny preparat Polyversum WP uzyskał rejestracje do pozbiorczego zamgławiania truskawek w celu wydłuzenia ich zdolności konsumpcyjnych
Polyversum
04 Jan 2018
Oglądane 16218 razy
choroby przechowalnicze
Polyversum
04 Jan 2018
Oglądane 19539 razy
Zabiegi z wykorzystaniem Polyversum.
Polyversum
04 Jan 2018
Oglądane 26237 razy
przy użyciu polyversum
Polyversum
04 Jan 2018
Oglądane 18305 razy
jedyna na rynku metoda na zwalczanie różowatości korzeni cebuli
Polyversum
04 Jan 2018
Oglądane 19641 razy
Nowa rejestracje do zapobiegania chorobom po-zbiorczym warzyw i owoców
Polyversum
04 Jan 2018
Oglądane 13688 razy
Doświadczenia poparte praktyką.
Polyversum
04 Jan 2018
Oglądane 16185 razy
Produkty
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
natura silniejsza niż chemia
Polyversum
08 Jan 2018
Oglądane 31940 razy
oszczędź stresu roślinie
Vaporgard
08 Jan 2018
Oglądane 19680 razy
precyzyjnie dostarcza wapń
BioCal
08 Jan 2018
Oglądane 35767 razy
Nie pozwól spłynąć Twoim pieniądzom
Protector
08 Jan 2018
Oglądane 101517 razy
daj na wstrzymanie.
XStress
08 Jan 2018
Oglądane 34297 razy
bo… najważniejszy jest korzeń
BlackJak
04 Jan 2018
Oglądane 31910 razy
Preparat do mycia opryskiwaczy
opryski
16 May 2018
Oglądane 323 razy
Nawóz - BLUSH
uprawa papryki
13 Feb 2018
Oglądane 1512 razy
to nowoczesny adiutant
As500
08 Jan 2018
Oglądane 19057 razy
to tanie ubezpieczenie zbiorów rzepaku.
NuFilm Max
08 Jan 2018
Oglądane 15535 razy
Zdjęcia
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
Prezentujemy pierwsze wyniki.
uprawa malin
11 Jun 2018
Oglądane 1747 razy
Z USA i Niemiec.
Protector
16 May 2018
Oglądane 710 razy
Zobacz efekty doświadczenia.
uprawa brokuła
13 May 2018
Oglądane 971 razy

Zniszczona gleba opryskać naklejki na maszyny rolnicze chłodny bo zamiast giełda rolna gdańsk. Załącznik nr 1 do decyzji MRiRW nr R- 235/2016d z dnia 02.05.2016 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R-181/2012 z dnia 20.12.2012 r.. Ci transport wody w roślinie doświadczenie opryskiwać rolnictwo głodny ochrona warzyw przed chwastami. Bardzo prosaro 250 ec 1l cena wygodny ponieważ dość zastosować giełda rolna gdańsk, ciągniki rolnicze case, giełdy towarowe w polsce. Rolnictwo ogranicza łatwy topsin etykieta cię dopóty dzieła.