Etykieta Polyversum - użytkownik nieprofesjonalny

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały . Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu :

Polyversum

Zmień na :

 

Posiadacz zezwolenia:

BIOPREPARATY Sp. z o.o., Ryznerova 150, 252 - 62 Unetice, Republika Czeska, tel./fax: (4202) 33321217; e-mail: biopreparaty@biopreparty.eu

Podmiot wprowadzający środek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
BIO AGRIS Piotr Zajkowski Sp. J., ul. Dylewska 20 B, 03 - 011 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: 793797757, e-mail: info@bioagris.pl

Podmiot odpowiedzialny za końcowe pakowanie i etykietowanie środka ochrony roślin:

 1. Zakład Produkcyjno-Handlowy Agromix mgr inż. Roman Szewczyk, ul. Mokra 7, 32-005 Niepołomice, tel.: 12 281 10 08, e-mail: agromix@agromix.pl
 2. Target S.A., Krotoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa, tel.: 58 774-10-90, e-mail: Marcin@target.com.pl

 

P O L Y V E R S U M   WP

 

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

 

 

Zawartość substancji czynnej:

106 oospor grzyba Pythium oligandrum w 1 gramie środka.

 

 

Zezwolenie MRiRW nr R-181/2012 z dnia 20.12.2012 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R - 48/2013d z dnia 01.03.2013 r.,

decyzją MRiRW nr R - 331/2015d z dnia 08.05.2015 r.

oraz decyzją MRiRW nr R - 235/2016d z dnia 02.05.2016 r.

 

 

EUH 401 – W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

EUH 208 – Zawiera Pythium oligandrum,M1. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

OPIS DZIAŁANIA

Środek zawierający żywy organizm, przeznaczony do ochrony strefy korzeniowej
i nadziemnej przed chorobami grzybowymi.

Niepatogeniczny grzyb Pythium oligandrum jest pasożytem niektórych gatunków grzybów chorobotwórczych. Pythium oligandrum rozkłada strzępki grzybów patogenicznych poprzez rozkład enzymatyczny, stymulując jednocześnie mechanizmy odpornościowe chronionej rośliny, poprzez wprowadzenie do nich fitohormonów oraz fosforu i cukrów. Stymulacja ta rozpoczyna się podczas bezpośredniego kontaktu grzybni i młodej tkanki roślin.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych oraz do podlewania i moczenia roślin.

 

ZASTOSOWANIE ŚRODKA

Truskawka

Szara pleśń, skórzasta zgnilizna owoców, mączniak prawdziwy, biała plamistość liści, czerwona plamistość liści

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 g/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp między zabiegami: 7 dni

Pierwszy zabieg wykonać wczesną wiosną zaraz po ruszeniu wegetacji.

Kolejne zabiegi wykonywać od początku fazy kwitnienia co 7 dni.

Zalecana ilość wody: 3 - 6 I/100 m2

Środek stosować przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

W przypadku stosowania w sekwencji z preparatami chemicznymi, należy zachować odstęp co najmniej 7 dni aby preparaty chemiczny nie oddziaływały na Pythium oligandrum.

 

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH
I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

 

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik

 

 

Pietruszka korzeniowa

Ordzawienie korzeni, choroby przechowalnicze

Maksymalna dawka dla jednorazowego stosowania: 2,0 g/100 m2

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania : 1,0 – 2,0 g/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie: 4

Pierwszy zabieg wykonać gdy główka korzenia wynosi 6 – 7 mm.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,0 g/100 m2

Drugi zabieg wykonać gdy główka korzenia wynosi 1,5 cm.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 1,5 g/100 m2

Trzeci zabieg wykonać po upływie 21 dni.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 2,0 g/100 m2

Czwarty zabieg wykonać w przypadku wystąpienia warunków silnie sprzyjających porażeniu. Zabieg należy powtórzyć na ok. 14 dni przed zbiorem w celu wybielenia korzeni i poprawy ich przechowywania.

Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 2,0 g/100 m2

Zalecana ilość wody: 6,0 – 10,0 l/100 m2

Zabieg wykonywać w dzień pochmurny, w nocy, najlepiej podczas lekkiej mżawki.

 

Borówka amerykańska

Szara pleśń, antraknoza

Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 g/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.

Termin stosowania: środek stosować od początku kwitnienia do zbioru owoców.

Zalecana ilość wody: 5,0 l/100 m2

 

Czarna porzeczka

Szara pleśń

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 g/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni

Termin stosowania: środek stosować w fazie od początku kwitnienia do zbioru owoców.

Preparat stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 1,5 /100 m2+ Protector 3 ml/100 m2

Zalecana ilość wody: 5,0 l/100 m2

 

Malina jesienna

Zamieranie pędów

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni

Termin stosowania: środek stosować gdy młode pędy maliny osiągną wys. 15 – 20 cm

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce

Polyversum WP 1,5 /100 m2+ Protector 3 ml/100 m2.

Zalecana ilość wody: 6,0 – 7,0 l/100 m2

Szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/m2

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 – 2,0 g/m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 - 10 dni

Termin stosowania: środek stosować od początku kwitnienia do końca zbioru owoców.

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 1,5 – 2,0 g/100 m2 + Protector – 3 ml l/100m2

Zalecana ilość wody: 4,0- 6,0 l/m2

 

Malina letnia

Zamieranie pędów

 1. a) Środek stosować wiosną po ruszeniu wegetacji

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Zalecana ilość wody: 7,0 l/100m2

 1. b) Środek stosować po zbiorach w celu ochrony jednorocznych nowych pędów .

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 2,0 g/100 m2 + Protector – 3 ml l/100m2

Zalecana ilość wody: 7,0 l/100m2

Szara pleśń

Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m2

Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 - 2,0 g/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 – 10 dni

Termin stosowania: środek stosować od początku kwitnienia do końca zbioru owoców

Środek stosować łącznie z adiuwantem w dawce:

Polyversum WP 2,0 g/100 m2 + Protector – 3 ml l/100m2

Zalecana ilość wody: 4,0 – 6,0 l/100 m2

 

Wrzosowate rośliny ozdobne uprawiane w ogrodach

Fytoftoroza

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 g/100 l wody

 1. a) moczenie sadzonek: 30 ml cieczy użytkowej/10 roślin

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Termin stosowania: środek stosować podczas sadzania sadzonek do doniczek lub gruntu w ogrodzie.

 1. b) podlewanie roślin: 100 ml cieczy użytkowej/roślinę

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 3

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 21 dni

Termin stosowania: Środek stosować w trakcie produkcji rozsady oraz po wysadzeniu roślin do gruntu w ogrodzie.

 

Róże uprawiane w gruncie w ogrodach

Szara pleśń, czarna plamistość

Maksymalna / zalecane dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 g/10 l wody

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 5

Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni

Termin stosowania: Środek stosować od późnej wiosny do końca wegetacji.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 5,0 l cieczy użytkowej/100 m2

 

Trawniki

Szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, różowa plamistość liści, ryzoktonioza traw, pleśń śniegowa

Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 g/100 m2

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 4

Odstęp między zabiegami: co najmniej 30 dni

Pierwszy zabieg wykonać bezpośrednio po ruszeniu wegetacji.

Drugi zabieg wykonać pod koniec kwietnia.

Trzeci zabieg wykonać pod koniec czerwca.

Czwarty zabieg wykonać przed ustaniem wegetacji.

Zalecana ilość cieczy użytkowej: 5,0 l cieczy użytkowej/100 m2

Zalecana ilość wody: 4,0 – 5,0 l/100 m2

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

 1. Środek Polyversum WP najskuteczniej działa w podłożu o temperaturze 12-25°C oraz pH 5,5-7,5.

 2. Zabiegi środkiem Polyversum WP należy wykonywać wcześnie rano lub pod wieczór (unikać silnego nasłonecznienia podczas zabiegów).
 3. Środek Polyversum WP należy stosować po zachowaniu odpowiedniego odstępu od ostatniego zabiegu wykonanego innym środkiem ochrony roślin. W celu określenia jego długości należy skontaktować się z przedstawicielem posiadacza zezwolenia.
 4. Po zastosowaniu środka Polyversum WP nie stosować doglebowo chemicznych środków grzybobójczych.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Zarodniki grzyba P.oligandrum będące substancja czynną środka Polyversum WP, wymagają wstępnej aktywacji przed użyciem, którą należy przeprowadzić w następujący sposób:

 • do czystego naczynia, włożyć worek filtracyjny, z odmierzoną ilością preparatu Polyversum WP. Worek filtracyjny szczelnie zawiązać. Wlać odpowiednia ilość (min 5 l na 250 g preparatu) czystej, letniej wody. Szczelnie zawiązany worek filtracyjny zostawić w naczyniu z wodą na minimum 1 godzinę (nie dłużej jednak niż na dziesięć godzin).
 • po upływie jednej godziny worek z Polyversum WP wycisnąć w palcach w taki sposób, żeby został w nim jedynie grys (mineralny nośnik, nie zawierający żadnych substancji toksycznych), który można wysypać np. na pole. Po wyczyszczeniu i przepłukaniu, worek może zostać ponownie użyty do przeprowadzenia kolejnej aktywacji Polyversum WP.
 • powstałą w naczyniu zawiesinę zarodników, należy wlać do zbiornika opryskiwacza wypełnionego do połowy wodą ciągle mieszając. Zabieg należy wykonać najpóźniej do dziesięciu godzin od momentu zamoczenia (aktywacji drobnoustroju) Polyversum WP
  w wodzie.

Uwaga

Jeżeli opryskiwacz był poprzednio używany do zabiegów preparatami grzybobójczymi, należy go dokładnie umyć, gdyż w przypadku zanieczyszczenia może nastąpić dezaktywacja roztworu.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

 • po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
 • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
 • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Podczas opryskiwania i zamgławiania stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka.

Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczół oraz innych owadów zapylających.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):

Nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:

Nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

 • w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
 • w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
 • w temperaturze 5 oC - 15oC

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów.

Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

 

 

           

 

 

Okres ważności – 2 lata

 

 

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały . Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu :

Polyversum

Zmień na :
Filmy
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo filmy .
pokaż wszystko
giełdy towarowe w polsce
Szybszy rozwój drzewek i mniej strat.
Polyversum
Oglądane 4364 razy
kalendarz rolniczy
Przechowywanie do marca przy sortowaniu tylko 8% jabłka przemysłowego.
Polyversum
Oglądane 22029 razy
giełda warzywna warszawa
Szybszy rozwój drzewek i mniej strat.
Polyversum
Oglądane 29358 razy
golpasz ceny zbóż
Idealnie biała pietruszka po wyciągnięciu z ziemi.
Polyversum
Oglądane 48723 razy
giełda rolna elizówka ceny
Pietruszka przechowywana do lipca.
Polyversum
Oglądane 39731 razy
ceny zbóż zachodniopomorskie
Rekomenduje Mariusz Pagacz - 20 hektarów sadu.
Polyversum
Oglądane 16121 razy
giełda matif notowania
Naturalny ekologiczny środek ochrony roślin.
Polyversum
Oglądane 6610 razy
agro giełda rolna
Piękna biała pietruszka.
Polyversum
Oglądane 32982 razy
ceny na giełdach rolnych
Zwalcza pleśń i zamieranie pędów.
Polyversum
Oglądane 42734 razy
ceny targowiskowe
Nie ma problemów pozostałości można stosować tuż prze zbiorem.
Polyversum
Oglądane 32492 razy
Artykuły
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
pokaż wszystko
Polyversum
Oglądane 14973 razy
Najnowsze. 2017.
Polyversum
Oglądane 11434 razy
Polyversum
Oglądane 19810 razy
Polyversum
Oglądane 13483 razy
Najnowsze. 2017.
Polyversum
Oglądane 14883 razy
Doświadczenia poparte praktyką.
Polyversum
Oglądane 12103 razy
jedyna na rynku metoda na zwalczanie różowatości korzeni cebuli
Polyversum
Oglądane 19023 razy
Zamgławianie na zimno i gorąco.
Polyversum
Oglądane 16438 razy
Polyversum
Oglądane 13503 razy
Polyversum
Oglądane 16644 razy
Produkty
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
pokaż wszystko
Polyversum
Oglądane 16325 razy