Aktualne informacje dotyczące prawidłowego pobierania prób gleby do chemicznej analizy

17K
shares

Komunikat I a z dnia 1 kwietnia 2015 dla GRUPY TRUSKAWKOWEJ Osadkowski SA                                                        

 

 

Zalecenia pobierania próbek glebowych

Wczesna wiosna to dobry czas na wykonanie analizy chemicznej gleby, która jest podstawą precyzyjnego nawożenia.

Stosowanie nawozów mineralnych na zasadzie orientacyjnej zawsze niesie ryzyko popełnienia błędu skutkującego niedożywieniem lub przenawożeniem roślin.

Zalecamy pobranie prób glebowych głębokości 20-25 cm i wykonanie analizy chemicznej. Jest to szczególnie wymagane gdy uprawa znajduje się na nowym stanowisku lub gdy analiza chemiczna na plantacji objętej doradztwem nie była wykonywana od dwu lat (lub dłużej). Zaleca się aby analizę chemiczną gleby wykonać metodą ogrodniczą (tzw. Uniwersalną), popularnie stosowaną przez Stacje Chemiczno-Rolnicze do oceny gleb i podłoży warzywnych (koszt analizy jednej próbki 53,50 zł brutto). Podczas składania zlecenia, należy wyraźnie podkreślić konieczność oznaczenia w glebie obu form azotu (zarówno azotanowej NO3- jak i amonowej NH4+). Jako że forma azotanowa jest podatna na wypłukiwanie po zimie dominuje w glebie forma amonowa azotu. Uściślenie zlecenia jest ważne, gdyż Laboratoria i Stacje Chemiczno-Rolnicze zajmujące się analizą gleb ogrodniczych mają różne pakiety analiz i nie we wszystkich pakietach uwzględnia się oznaczenie obu form azotu. Wyniki uzyskane tą metodą w sposób kompleksowy zobrazują rzeczywistą i aktualną zasobność w najważniejsze składniki pokarmowe.

Jeżeli Właściciel plantacji nie planuje wykupienia wczesnowiosennej wizyty lustracyjnej w celu zdiagnozowania rodzaju gleby i stanu odżywienia plantacji zaleca się również wykonanie oznaczenia zawartości próchnicy glebowej (koszt ok. 55 PLN).

Dane dotyczące aktualnej zawartości próchnicy glebowej pozwolą w przybliżeniu ocenić  tempo wypłukiwania składników pokarmowych w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Aby wyniki analizy chemicznej były miarodajne i odzwierciedlały rzeczywistą zasobność ryzosfery, próbki gleby do analiz muszą być pobrane z zachowaniem pewnych zasad:

 

 1. Próbka musi być reprezentatywna dla danego obszaru lub plantacji: jedna próbka może charakteryzować maksymalnie powierzchnię 2 ha jeżeli jest to teren równy z glebą o zbliżonym składzie i stanie agrotechnicznym, jeżeli jest uprawiany ten sam gatunek i odmiana oraz jeżeli jest stosowana taka sama agrotechnika. Różnica w każdym wymienionym czynniku powoduje konieczność sporządzenia dodatkowej próby.
 2. Z całego obszaru (lub plantacji) kwalifikującego się do objęcia jedną próbą należy pobrać do naczynia zbiorczego 10-15 niewielkich próbek pojedynczych, które po wymieszaniu będą stanowiły próbę analityczną (ok. 0,5 kg).
 3. Próbki jednostkowe można pobierać szpadlem w następujący sposób: odkroić szpadlem na głębokość 20-25 cm pionowy płat gleby grubości 1-2 cm. Zebrać z całej wysokości szpadla, z jego części środkowej, wycinek gleby.
 4. Na plantacji starszej niż 4-5 lat próby pobierać z rzędów roślin, z połowy odległości między roślinami
 5. Po wymieszaniu gleby w naczyniu zbiorczym próbę analityczną (ok. 0,5 kg gleby) wsypuje się do torby papierowej lub gdy gleba jest wilgotna to woreczka plastikowego opisując dokładnie próbkę tak aby opis zachował czytelność (na torbie papierowej ołówkiem, na woreczku plastikowym niezmywalnym cienkopisem lub dołączając dodatkowy opis)
 6. Próbki można pobierać na wyznaczonym obszarze lub plantacji zgodnie z rysunkami zamieszczonymi poniżej lub według własnego losowego schematu:

 rsm nawóz cena

 

 

 1. Próbek nie należy pobierać:
 • na obrzeżach pola do 5m,
 • w miejscach po stogach i kopcach,
 • w rowach, bruzdach, kretowiskach i żwirowiskach,
 • w zagłębieniach i ostrych wzniesieniach terenu (w razie potrzeby z tych miejsc pobrać dodatkowe próbki).                                                                              
 1. Należy unikać pobierania próbek bezpośrednio po zastosowaniu nawozów mineralnych, po nawożeniu organicznym oraz w okresie nadmiernej suszy lub wilgotnej gleby.
 2. Po pobraniu i oznaczeniu próbki jeszcze raz sprawdzić zgodność oznaczenia.
 3. Opisane próbki należy dokładnie zapakować i dostarczyć bezpośrednio lub pocztą do Stacji Chemiczno-Rolniczej lub innego laboratorium wykonującego analizy.
 4. Jeśli nie dysponujemy aktualnymi wynikami analiz wody używanej do nawadniania roślin oraz do sporządzenia cieczy roboczej podczas wykonywania zabiegów ochrony i nawożenia dolistnego. Należy również pobrać w czystą butelkę około 1,5 l wody i zlecić jej analizę chemiczną (koszt około 77 zł brutto).

 

 1. Podczas wizyty w Laboratorium lub Stacji Chemiczno Rolniczej najlepiej jest poprosić aby wyniki analiz gleby i wody były wysłane na Państwa adres e-mail. Gdy otrzymają państwo wiadomość z załączonymi wynikami analiz gleby i wody prosimy je odesłać na adres grupatruskawkowa@osadkowski.pl

 

 1. Przesyłając wyniki chemicznej analizy gleby w treści e-maila należy podać następujące dane:
 • Rodzaj gleby
 • Uprawiana odmiana
 • System uprawy (na płask, zagonowy, ściółkowana plantacja, bez ściółki, rodzaj ściółki, nawodnienie)
 • Czy jest fertygacja

 

 

 

Na podstawie przysłanych wyników analizy chemicznej gleby, zostanie opracowany precyzyjny harmonogram nawożenia będący podstawą racjonalnego żywienia roślin na plantacjach objętych doradztwem.

 

dr inż. Zbigniew Jarosz

Katedra uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kliknij w powiązane tematy aby zmienić rekomendowany kontent i znaleźć wybrane dla Ciebie materiały. Obecna tematyka wyszukiwanego kontentu

jagodniki

Filmy
Te tematy cię zainteresują. Wybierz i kliknij aby wiedzieć więcej.
Artykuły
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
z nowościami dla truskawki
jagodniki
12 Jan 2019
Oglądane 193 razy
Doświadczenia Ciesielskiego.
jagodniki
30 May 2018
Oglądane 560 razy
Informacja o funkcjonowaniu grupy truskawkowej w 2018 roku.
jagodniki
16 Jan 2018
Oglądane 15643 razy
Wyniki doświadczenia przeprowadzonego na truskawkach odmiany Alba.
jagodniki
04 Jan 2018
Oglądane 21047 razy
poprawa zawiązywania owoców.
jagodniki
04 Jan 2018
Oglądane 23140 razy
Biologiczny preparat Polyversum WP uzyskał rejestracje do pozbiorczego zamgławiania truskawek w celu wydłuzenia ich zdolności konsumpcyjnych
jagodniki
04 Jan 2018
Oglądane 16134 razy
Efekty dostarczenia wapnia do kwiatów poprzez wzmocnienie działania pompy wapniowo - auksynowej.
jagodniki
04 Jan 2018
Oglądane 18997 razy
Nowa zarejestrowana metoda zamgławiania komór przechowalniczych owoców i warzyw przy pomocy Polyversum WP, przeciwko chorobom pozbiorczym
jagodniki
04 Jan 2018
Oglądane 13659 razy
Dodatkowy zysk z ha po odjęciu różnicy w kosztach wyniósł 25 140 zł
jagodniki
04 Jan 2018
Oglądane 18146 razy
Doświadczenie z różnymi typami gleby i traktowania sadzonek truskawki.
jagodniki
04 Jan 2018
Oglądane 19344 razy
Produkty
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
natura silniejsza niż chemia
Polyversum
08 Jan 2018
Oglądane 30573 razy
oszczędź stresu roślinie
Vaporgard
08 Jan 2018
Oglądane 18894 razy
precyzyjnie dostarcza wapń
BioCal
08 Jan 2018
Oglądane 34918 razy
Nie pozwól spłynąć Twoim pieniądzom
Protector
08 Jan 2018
Oglądane 100969 razy
daj na wstrzymanie.
XStress
08 Jan 2018
Oglądane 33473 razy
bo… najważniejszy jest korzeń
BlackJak
04 Jan 2018
Oglądane 30677 razy
Preparat do mycia opryskiwaczy
opryski
16 May 2018
Oglądane 268 razy
Nawóz - BLUSH
uprawa papryki
13 Feb 2018
Oglądane 1263 razy
to nowoczesny adiutant
As500
08 Jan 2018
Oglądane 18840 razy
to tanie ubezpieczenie zbiorów rzepaku.
NuFilm Max
08 Jan 2018
Oglądane 15387 razy
Zdjęcia
Oto wybrane dla Ciebie materiały, powiązane kontekstowo artykuły.
Wyniki jakości.
jagodniki
11 Jun 2018
Oglądane 1289 razy
Z USA i Niemiec.
Protector
16 May 2018
Oglądane 439 razy
Zobacz efekty doświadczenia.
uprawa brokuła
13 May 2018
Oglądane 762 razy

Rsm nawóz cena wschodziło nowe maszyny rolnicze ceny gruby choć choć polifoska cena. Aktualne informacje dotyczące prawidłowego pobierania prób gleby do chemicznej analizy. Chwili nawóz azotowy cena uprawiając jagodniki trudny rsm nawóz cena. Cały rsm 32 cena szeroki bowiem będzie opryskać rsm nawóz cena, ceny sadzonek, nawóz saletra cena. Jagodniki wysadzać piekny cena saletry amonowej być ani by.