czereśnie odmiana kordia

roundup etykieta
Doświadczenie na odmianie Kordia.
czereśnie odmiana kordia
04 Jan 2018
Oglądane razy
szkodniki sosny czarnej
Sadownik opowiada o stosowanym programie w ochronie przed pękaniem. Stosowany jest BioCal i dolistne nawożenie wapniowe w kilku zabiegach. W standardzie Vaporgard. W jednym z sezonów nie wykonał zabiegi i po czerwcowych deszczach cały zbiór spękał. Głównym powodem odstąpienia od zabiegu była chęć oszczędności. Koszt zabiegu Vaporgardem to około 800 zł na hekatra. Zabieg chroni przed stratami nawet 100tys. zł. w przypadku spękania plonu. Nie warto oszczędzać na zabiegu wykonanym Vaporgardem, gdyż jest to jeden z ostatnich zabiegów chroniących wszystkie poczynione już nakłady na uprawę. Jest rekomendowanym zabezpieczeniem przed utratą wszystkiego.
czereśnie odmiana kordia
04 Jan 2018
Oglądane 33859 razy
kaptan plus 71 5 wp cena
Opinia o skuteczność zapobiegania popękaniu owoców.
czereśnie odmiana kordia
04 Jan 2018
Oglądane 65618 razy